Aktuality

Členská schůze 10.5.2024

23.4.2024
Pozvánka na členskou schůzi zde ..více

Členská schůze 23.10.2023

5.10.2023
Pozvánka na členskou schůzi zde ..více


Členská schůze 12.11.2018

27.10.2018

Pozvánka

na mimořádnou členskou schůzi

Družstva BRAMKO CZ

se sídlem Semice 43, 289 17 Semice IČ: 275 92 413

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka Dr 6541 (dále jen „Družstvo“)

Dovolujeme si vás pozvat na členskou schůzi Družstva.

Členská schůze se bude konat v pondělí 12. listopadu 2018 v sídle družstva v Semicích č.p. 43 od 10:00 hod.

Program jednání:

  1. 1) Zahájení schůze
  1. 2) Změna Operačního programu 2018
  1. 3) Vrácení členských vkladů převyšující výši základního členského vkladu
  1. 4) Závěr a shrnutí schůze

V Semicích dne 27. 10. 2018

Za Družstvo:

……………………………………………… ……………………………………………………….

Pavel Pokorný A G Á T A, spol. s r.o.

předseda představenstva člen představenstva zastoupený Janem Hochmanem

Zpět

Zobrazit všechny aktuality