Aktuality

Členská schůze 10.5.2024

23.4.2024
Pozvánka na členskou schůzi zde ..více

Členská schůze 23.10.2023

5.10.2023
Pozvánka na členskou schůzi zde ..více


Certifikáty

V naší firmě se dlouhodobě snažíme zvyšovat kvalitu nabízených produktů již od samého počátku. V roce 2006 jsme na základě požadavků našich zákazníků začali k docílení nejlepší kvality pracovat na získání certifikátů HACCP a GLOBALGAP. Toto se nám v roce 2007 podařilo a od této doby nabízíme všechny naše výrobky na základě těchto certifikovaných technologií.

Díky tomu jsme snížili rizika pro bezpečnost potravin v primární produkci a taktéž jsme minimalizovali neméně důležité negativní dopady na životní prostředí.

Co je to HACCP

HACCP je zkratka anglického názvu "Hazard Analysis and Critical Control Points" (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body), která se ve světě používá pro systém preventivních opatření sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

V české potravinářské legislativě se zkratka HACCP nepoužívá a systém je označován jako "systém kritických bodů". Zkratka HACCP se ovšem již vžila natolik, že je používána častěji než český název, a to jak odbornou, tak širokou veřejností.

HACCP = Systém kritických bodů

Systém HACCP udává, jaké prostředky a postupy jsou nezbytné k tomu, aby se předcházelo nebezpečím, která ohrožují zdraví konzumenta ještě předtím než se mohou projevit. Pro zavádění systému HACCP byl formulován postup, který zahrnuje 7 základních principů:

  • Provedení analýzy nebezpečí
  • Stanovení kritických bodů
  • Stanovení znaků a kritických mezí v kritických bodech
  • Vymezení systému sledování v kritických bodech
  • Stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod
  • Zavedení ověřovacích postupů
  • Zavedení evidence a dokumentace

Systém kritických bodů je nutné aplikovat do celého potravního řetězce neboť prodejci se musí spoléhat na výrobce, výrobci na dodavatele surovin, dodavatelé surovin na prvovýrobce, přepravce atd.

Co je GlobalGap

GlobalGap je soukromá organizace, která vytváří dobrovolné certifikační standardy pro zemědělskou produkci. Tyto standardy zaručují spotřebitelům, že zboží je vyrobeno v zemědělských provozech, které minimalizují škodlivé vlivy na životní prostředí, zajišťují bezpečné podmínky pro práci svým zaměstnancům a snaží se snižovat užívání chemických postřiků.

GlobalGap slouží jako návod pro zemědělské podniky pro správnou (Good) agronomickou (Agronomical) praxi (Practice). GlobalGap zahrnuje roční inspekce zemědělců včetně neohlášených kontrol.

Do certifikace GlobalGap se zapojili zemědělské podniky už ve více než 80 zemích.

Kromě těchto certifikátů je Bramko zapojeno také do programu integrované produkce zeleniny a brambor (IPZ) a v současné době usiluje také o přidělení značky Klasa.

IPZ - Integrovaný systém produkce zeleniny

Integrovaný systém produkce zeleniny je produkce zeleniny vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje nežádoucí vstupy agrochemikálií s nežádoucími vedlejšími účinky. Řadí se mezi konvenční a organickou produkci plodin, prosazuje snížení rizika přehnojování půdy a racionálnější využívání živin.

V integrovaném systému produkce zeleniny se do výrobního procesu zapojují ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která usměrňují pozitivně kvalitu zeleniny se zvláštním zřetelem na minimalizaci obsahu cizorodých látek. Jde tedy o alternativní postupy k metodám, které podle dosaženého stupně poznání zvyšují ekologická a hygienická rizika výroby zeleniny. Zelenina vypěstovaná v systému IPZ podléhá systematické kontrole nezávislého kontrolního orgánu.

Ochranná známka IPZ byla registrována Úřadem průmyslového vlastnictví ČR pod číslem 0-358337 a pěstitelé zeleniny, kteří splní podmínky Pravidel pro IPZ, mohou pak touto ochrannou známkou označovat své produkty jako jakostní a zdravou zeleninu.